Zmena je život, život je zmena

Hlúpi hovoria o minulosti, múdri o prítomnosti